Wanneer u besluit om bij mij uw opdracht te plaatsen, dan ga ik samen met u aan de slag. Ik overleg met u wat u precies wilt. Wanneer ik voldoende informatie heb gekregen maak ik voor mezelf een planning en zet de eerste laag op.

Omdat u uw dierbare het beste kent neem ik u graag mee gedurende de verschillende fases van het werk via bijvoorbeeld Whatsapp, Messenger of per email.

In verband met uw Privacy zullen alle aantekeningen en foto’s die ik van u ontvang per mail of tijdens een persoonlijk gesprek na oplevering van de opdracht door mij worden vernietigd of verwijderd.

Bent u geïnteresseerd?

Bel, app of mail mij gerust, of vul het contactformulier in. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. (Over het algemeen binnen 48 uur)

When you decide to place your order with me, I will start working with you. I will discuss with you what exactly you want. When I have received sufficient information, I make a planning for myself and put the first layer in place.

Because you know your loved one best, I am happy to accompany you during the various phases of the work via, for example, Whatsapp, Messenger or e-mail.

For your privacy, all notes and photos that I receive from you by email or during a personal conversation will be destroyed or deleted by me after completion of the assignment.

Are you interested?

Please call, app or email me, or fill out the contact form. I will contact you as soon as possible. (Generally within 48 hours)